Webinar i DKCERT om det kommende års initiativer

DKCERT holder webinar den 17. december.

Torsdag den 17. december er der webinar om DKCERTs nye initiativer for 2021. Initiativer, der har til formål at øge videndelingen og erfaringsudvekslingen. Et af initiativerne er MISP’en – malware information sharing platform – som har været i pilotdrift siden foråret 2020, og som i 2021 skal tilbydes alle universiteterne. Et andet initiativ er beredskabsøvelser, som DKCERT vil introducere et koncept for, og som ligeledes bliver et tilbud til institutionerne på forskningsnettet. Her vil der blive trukket på de erfaringer, DKCERT har gjort i forbindelse med deltagelsen i Géants træningslejre i krisestyring og beredskab for de ansatte på de europæiske forskningsnet.

Webinaret vil derudover gennemgå de andre ydelser, som DKCERT har til forskningsnettets institutioner: DPO-tjenesten, scanningstjenesten, PHISH osv.

Webinaret er henvendt til it-afdelinger og sikkerhedsfolk på forskningsnettet.  

Det er gratis at deltage i webinaret. Tilmelding foregår via DeiCs hjemmeside.

Webinaret er det sidste webinar i 2020 og følger i halen på tre webinarer i DeiC i december, som er blevet udbudt som følge af den aflyste DeiC-konference. Webinarne har følgende emner: "DeiC - status for strategi og proces", "The Openness Profile – simply acknowledging scientific contribution" og "Preprints – forskning her og nu."

Nærmere beskrivelse af webinarerne og tilmelding sker via DeiCs hjemmeside.