Kom til webinar med cybersikkerhedsrådet

Webinar indleder cybersikkerhedsmåneden.

Fredag den 2. oktober skyder cybersikkerhedsrådet sikkerhedsmåneden i gang med et spændende webinar. Webinaret foregår i to spor. Det ene er henvendt til privatpersoner, det andet til organisationer og virksomheder. Indholdet til webinaret fremgår af boksen neden for.

Derudover er der to key-noteoplæg fra hhv. Peter Kruse fra CSIS, der fortæller om cyberangrebets anatomi, og Michael Ørnø, direktør i Statens It, der fortæller om cybersikkerhedens historie.

Webinaret er gratis og tilmelding sker via Center for Cybersikkerheds hjemmeside: https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2020/Pages/Cybersikkerhedsraadet-inviterer-webinar.aspx