Sikkerheden halter hos SMV’erne

Hver fjerde SMV har ikke implementeret selv de mest essentielle digitale sikkerhedstiltag.

En ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen viser, at sikkerheden fortsat halter hos mange danske SMV’ere, om end opmærksomheden generelt er stigende. Som eksempel på dette nævnes det, at 26 procent af de danske SMV’er ikke har implementeret to af de helt essentielle it-sikkerhedsforanstaltninger, nemlig løbende opdatering af styresystemer og backup af data. Selv blandt SMV’er, der arbejder med digitale teknologier, herunder IoT, maskinlæring og Big Data, har 15 procent af virksomhederne ikke implementeret de to essentielle it-sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover slås det fast, at flere virksomheder med erfaringer med en sikkerhedshændelse investerer i it-sikkerhed end virksomheder, som ikke har oplevet sikkerhedshændelser. Det får Erhvervsstyrelsen til at bemærke, at en sikkerhedshændelse kan fungere som en drivkraft for at øge den digitale sikkerhed i virksomheden.

”Optimalt set skal virksomhederne dog få øjnene op for eventuelle konsekvenser og forebygge disse angreb, før skaden er sket”, fremgår det af analysen.

Analysen viser også, at mere end 2/3 af virksomhederne udliciterer hele eller dele af deres it-sikkerhed til en ekstern leverandør. Derudover oplyses det, at der en generel mangel på kompetencer inden for cybersikkerhed på tværs af virksomhedsstørrelse, og at SMV’erne oplever blandt andet ’manglende it-kendskab og kompetencer til at håndtere it-sikkerhedsløsninger’ som den største udfordring for at implementere it-sikkerhedsløsninger.

Links:

https://www.computerworld.dk/art/253354/stor-undersoegelse-tusindvis-af-danske-virksomheder-fejler-massivt-paa-it-sikkerhedsomraadet-mangler-helt-basale-vaerktoejer

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2020-09/Digital-sikkerhed-i-danske-SMVer.pdf