Danish Hub for Cybersecurity åbnet

Vi skal spille hinanden gode, var budskabet fra Trine Bramsen, da hun klippede snoren over ved åbningen af den nye cyberhub.

Budskabet var ikke til at tage fejl af, da forsvarsminister Trine Bramsen deltog i markeringen af, at hubben nu er åbnet efter et halvt års tilløb.

- Jeg har ansvaret for at give bolden op, men jeg skal ikke spille på banen alene, sagde Trine Bramsen og sendte derved en opfordring til alle deltagerne ved åbningsreceptionen og det øvrige Danmark, der arbejder med cyber- og informationssikkerhed. - Der er behov for, at man deler viden.

Og det er derfor, cyberhubben er etableret, supplerede direktør for Industriens Fond, Thomas Hoffman-Bang, der med 21 mio kroner har ydet det afgørende bidrag til etableringen af hubben. Pengene kommer fra en pulje på i alt 100 mio kr. som fonden har sat af i sin cyberindsats.  

Skal samle og facilitere

Danish Hub for cybersecurity er skabt gennem et partnerskab med 15 vidensinstitutioner med det formål at accelerere innovation og udvikling inden for cybersikkerhed hos start-ups og andre danske virksomheder. Således skal hubben understøtte etableringen af nye løsninger, modstandsdygtig kultur, forskning og udvikling.

- Særligt netværks- og koordineringsopgaven bliver vigtig for hubben, fortæller sekretariatsleder for hubben Henrik Fougt. - Vi skal bruge den viden, der allerede eksisterer, vi skal opbygge ny viden, og vi skal gøre det nemt for virksomheder at arbejde sikkert og udvikle sikre løsninger. Det skal vi hjælpe virksomhederne og vidensmiljøet med.

Som eksempel på dette er der etableret en ordning, hvor start-up virksomheder gennem hubben kan søge 100.000 kr i støtte til projekter med en sikkerhedsmæssig problemstilling, som vidensinstitutionerne har den nødvendige viden til at kunne hjælpe med at løse. Hubben skal også hjælpe små- og mellemstore virksomheder med netværk, internationale kontakter, støtte til business cases, match making og idet hele taget skabe en enklere indgang til et cybermiljø, der stadigt for mange er kompleks og svært tilgængelig.

Hubben har til huse på DTU og består af et sekretariat af fem medarbejdere. Mere information om hubben kan ses på hjemmesiden https://www.cyberhub.dk/.