Forsvarets Efterretningstjeneste er klar med Risikovurdering 2018

Truslerne mod Danmark i 2018 er nu nedfældet i Forsvarets Efterretningstjenestes årlige risikovurdering. Cyberangreb er blevet et grundvilkår, skriver FE.

Det er Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, varsle om og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser samt være en central aktør og bidragsyder i kampen for at sikre Danmark mod cybertrusler.

Dette ansvar efterleves blandt andet ved at fortælle om forholdene i landet i de årlige Risikovurderinger.

I 2018 udgaven peger FE landt andet på, at den hastige teknologiske udvikling påvirker både trusselsbilledet og de operationsvilkår som tjenesten arbejder under. ”Den meget høje trussel fra cyberangreb er blevet et grundvilkår,” skriver FE.

Hovedvægten i årets risikovurdering ligger da også på cybertruslen, Ruslands politiske og militære aktiviteter samt terrortruslen mod Vesten.

I år er der således fokus på eksempelvis Ruslands påvirkningskampagner mod Vesten. Desuden udvikler flere lande, ifølge rapporten, evnen til at udføre destruktive cyberangreb, der kan anvendes som politisk redskab over for andre lande.

Spionage og berigelseskriminalitet vil stadig være dominerende motiver for cyberangreb, lyder analysen.

Du kan finde hele rapporten via linket nedenfor.

Anbefaling:

Angreb mod samfundet eller kritisk infrastruktur håndteres af myndighederne, men det er stadig vigtigt, at du benytter sikkerhedssoftware og sørger for at opdatere dine programmer med de nyeste rettelser fra producenterne. Inficerede maskiner kan eksempelvis anvendes i overbelastnings/DDoS-angreb eller sprede ondsindet kode.

Links: