Der er opdaget mere end 10.000 sårbarheder i første halvdel af 2018

Antallet af sårbarheder i de første to kvartaler af 2018 er opgjort til mere end 10.000. Det er dog ikke alarmerende i forhold til sidste år.

Antallet af registrerede sårbarheder er nu på 10.644 i det første halvår af 2018. Det har sikkerhedsfirmaet Risk Based Security opgjort.

Risk Based Securitys tal er på 3.279 flere end antallet af opgjorte sårbarheder, som er anført med et CV-nummer af National Vulnerability Database (NVD), der er den amerikanske stats officielle registrant af sårbarheder.

73 procent af sårbarhederne, som er registreret i 2018, har en dokumenteret opdatering, der lapper hullet, oplyses det i rapporten.

Knap 17 procent af de registrerede sårbarheder har en værdi på ni eller højere på Common Vulnerability Scoring System-vurderingen (CVSS). CVSS er en åben standard, der anvendes til at beskrive, hvor alvorlig en sårbarhed er. Skalaen går fra 0 til 10, hvor 10 er mest alvorlig.

Mere end 10.000 sårbarheder er naturligvis et højt tal, men sammenligner man med samme periode sidste år, så er der kun tale om en stigning på et enkelt procentpoint.

Anbefaling:

Opdater altid dine programmer med de nyeste rettelser fra producenten. Benyt sikkerhedsprogrammer på dine systemer.

Links:

 

Keywords: