CLAW: En workshop i krisestyring og beredskab

DKCERT bidrager med ressourcer til kriseøvelser i det europæiske forskningsinfrastruktursamarbejde. Målet med øvelserne er at forberede ansatte på de nationale forskningsnet i beredskab.

Beredskabsøvelser bliver desværre sjældent prioriteret i mange organisationer. I den erkendelse har GÈANT i de sidste tre år valgt at gennemføre workshops i krisestyring og beredskab for ansatte på de nationale forskningsnet.

GÉANT er det fælleseuropæiske samarbejde om forsknings- og uddannelsesnet. GÉANT forbinder de nationale forskningsnet i Europa med hinanden, med andre kontinentale sammenslutninger og med det kommercielle internet. Derfor er der et fagligt fællesskab i GÉANT blandt teknikere, driftsfolk, ledelse og kommunikationsfolk. Dette bliver udnyttet på disse workshops, som har fået navnet CLAW.

DKCERT har deltaget i alle workshops og de sidste to år også som del af arrangørgruppen.

”Med CLAW udnytter vi fællesskabet til at lægge en stor planlægningsopgave ud på flere ressourcer og gør det muligt for så mange muligt at få gavn af det.”, siger DKCERTs sikkerhedsanalytiker Simon Nexø Jensen, der er med i den gruppe i GÉANT, der planlægger øvelserne. ”Jo mere tid og engagement du lægger i planlægningen af din øvelse, jo bedre bliver den. I mange organisationer planlægges øvelsen af dem, der selv er genstand for øvelsen, hvilket ofte kan indsnævre øvelsens omfang og mindske overraskelsesmomentet samt indlevelse fra deltagerne”.

Målgruppen for CLAW er alle ansatte på nationale forskningsnet i Europa, der har brug for at prøve en beredskabssituation på egen krop og tage erfaringerne med hjem i organisationen.

Læs om beredskab i Trendrapport 2020

Hvordan en CLAW foregår er beskrevet af netop Simon Nexø Jensen i en af de fem temartikler, der indgår i DKCERTS Trendrapport 2020. Andre eksterne bidrag kommer fra bl.a. Thomas Kristmar (KPMG) og Frederik Helweg-Larsen (Devoteam), der fortæller om deres erfaringer med beredskaber, forberedelser og øvelserne. Også Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed har bidraget med en artikel om betydningen af at samarbejde, når kriser skal håndteres. Vigtigheden af det er set her i Coronakrisen.

Sidste bidragyder er informationssikkerhedsleder Alf Moens fra det hollandske forskningsnet. Alf Moens har udviklet et øvelseskoncept, der træner den hollandske universitetssektor med store årlige øvelser – skiftevis som skrivebordsøvelser og som simuleringsøvelser.

Beredskab og kriser er højaktuelle

”I vores egen verden, forsknings- og universitetsverdenen, har vi så sent som for tre uger siden set, at universitetet i Bochum blev ramt af ransomware, og for nyligt blev en række high performance computere rundt omkring i Europa midlertidigt sat ud af spillet som følge af forsøg på hackerangreb. Så det kommer tættere på,” siger DKCERTs leder Henrik Larsen.

I marts blev annonceret, at næste CLAW bliver holdt den 1.-2. december. Indtil videre bliver det en online workshop, men det kan ændres til en workshop med fysisk tilstedeværelse. I så fald bliver det Poznan, der også var vært i 2019.

Links:

https://www.cert.dk/sites/default/files/uploads/PDF/DKCERT_Trendrapport_2020.pdf

https://www.geant.org/People/Community_Programme/workshops/Pages/CLAW-returns.aspx